A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новокальчевська громада
Одеська область, Березівський район

Про встановлення ставок із сплати земельного податку на 2023 рік на території Новокальчевської сільської ради Березівського району Одеської області

Дата: 21.02.2023 10:09
Кількість переглядів: 47

 

 

УКРАЇНА

НОВОКАЛЬЧЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОТГ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ

                                          

   Про встановлення ставок  із сплати

земельного податку на  2023 рік

на території Новокальчевської сільської ради

 Березівського району Одеської області

 

     Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 269, 270, 271, 273, 274, 277, 281-289 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» Новокальчевська сільська рада ОТГ

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Новокальчевської сільської ради  ОТГ:

    ставки земельного податку згідно з додатком 1.

 

2. Затвердити положення  про податок на майно  в частині плати за землю.

 

3. Зобов’язати  секретаря Новокальчевської сільської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової  інформації.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів,економічного розвитку території Новокальчевської сільської ради ОТГ.

  Рішення  набирає чинність з 01.01.2023 року

 

 

 

 

     Новокальчевський

     сільський голова ОТГ                                                Валентина ТИМЧУК

 

 

 

 

 

     № 431-VIIІ

     30.06.2022 рік

     с.Новокальчеве

 

 

 

 

Додаток

до рішення Новокальчевської сільської

ради від 30.06.2022 року № 431-VIIІ

 

                                                                      ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати плати за землю на території Новокальчевської сільської ради ОТГ

1.Загальні положення

  1. Положення про порядок обчислення та сплати плати за землю (далі - Положення) визначає правові засади справляння плати за землю та її елементи у відповідності до Податкового кодексу України.
  2. Плата за землю входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.
  3. Терміни, наведені у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.
  4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами - власниками земельних ділянок та землекористувачами, органами виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері земельних відносин, а також суб‘єктами державної реєстрації прав та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.
  5. Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
 1. Платники земельного податку
  1. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, чиї земельні ділянки розташовані на території Новокальчевської сільської ради ОТГ.
  2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються  главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
 2. Об‘єкти оподаткування
  1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

               

                                                     4.База оподаткування земельним податком

       4.1.Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 1. Рішення Новокальчевської сільської ради ОТГ щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
 2. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у порядку, визначеному Податковим кодексом України.
 1. Ставки земельного податку та податковий період
  1. Встановити ставки земельного податку згідно з додатком 1 до цього Положення.
  2. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
  3. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
 2. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
  1. Від сплати податку звільняються:
   1. інваліди першої і другої групи;
   2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
   3. пенсіонери (за віком);
   4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
   5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом 6.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
   1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
   2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;
   3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
   4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
   5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
  3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
  4. Якщо фізична особа, визначена у підпункті 6.1. цього Положення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання або зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

  1. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих категорій громадян згідно з Додатком 2 до цього Положення.
 1. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб
  1. Від сплати податку звільняються [1]:

               7.2.дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел        

                фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних  парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

               7.3.Встановити пільги щодо сплати земельного податку для окремих категорій юридичних    осіб згідно з Додатком 2 до цього Положення.

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком
  1. Не сплачується податок за [2]:
   1. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
   2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування
   3. земельні ділянки кладовищ;
   4. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.
 2. Особливості користування пільгами по платі за землю
  1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.
  2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 1. Порядок обчислення плати за землю та строки подання звітності

Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 286.1­286.7 статті 286 Податкового кодексу України у наступному порядку:

  1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  1. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
  2. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
  3. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

  1. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

  1. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
 • у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 • пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
 • пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

  1. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 1. Строки та порядок сплати плати за землю
  1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

  1. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.
  2. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
  3. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
  4. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільської (селищної) ради за квитанцією про приймання податкових платежів, форма якої встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.[3]

  1. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової

території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

  1. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
  2. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
 1. Орендна плата
  1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Виконком сільської ради ОТГ до 1 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

  1. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
  2. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
  3. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється з урахуванням вимог пункту 288.5. статті 288 Податкового кодексу України.
  4. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
  5. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог підпунктів 5.2.-5.3. та пункту 11 цього Положення.
 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль відповідними органами
  1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння плати за землю на території Новокальчевської сільської ради  ОТГздійснюють відповідні контролюючі органи.
  2. За порушення податкового та іншого законодавства України при справлянні плати за землю, за неподання чи порушення порядку заповнення та термінів подання податкової декларації контролюючим органам, за недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

               Секретар сільської   ради ОТГ                             Світлана КОСЕНКО

 

 

 

 

 

 

Перелік

пільг для фізичних та юридичних осіб,наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України із сплати земельного
податку
.

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2023року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти території об’єднаних територіальних громад , на які поширюється дія рішення ради:

Код області1

Код

району1

Код

КОАТУУ1

Найменування адміністративно- територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади1

 

 

5121285601

с.Новокальчеве

 

 

5121285604

с.Семихатки

 

 

5121285605

с.Травневе

 

 

5121285606

с.Улянівка

 

 

5121281001

с.Виноградне

 

 

5121281003

с.Садове

 

 

5121283801

с.Ряснопіль

 

 

5121283806

с.Петрівка

 

 

5121283805

с.Основа

 

 

5121283802

с.Зеленопілля

 

 

5121283803

с.Іванівка

 

 

5121283807

с.Сухіне

 

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги (у відсотках)

Новокальчевська сільська рада

100

Новокальчевська ЗОШ

100

Новокальчевський сільський Будинок культури

100

Новокальчевський спортивний зал

100

Новокальчевський ДНЗ

100

Новокальчевський ФАП

100

Культова споруда-церква с.Новокальчеве

100

Виноградненська ЗОШ

100

Виноградненський ДНЗ

100

Виноградненський сільський клуб

100

Виноградненська бібліотека

100

Виноградненська амбулаторія (КНП ЦПМСД)

100

Виноградненське адмінприміщення

100

Культова споруда-церква с.Виноградне

100

Семихатський сільський клуб

100

Семихатський ФАП

100

Культова споруда-церква с.Семихатки

100

Семихатська школа (Комунальний заклад загальної середньої освіти)

100

Улянівський сільський клуб

100

Улянівський ФАП

100

Травневський сільський клуб

100

Травневський ДНЗ

100

Земельні ділянки під баштами Рожновського (в кількості 21)

100

Ряснопільське адмінприміщення

100

Ряснопільська ЗОШ

100

Ряснопільський ДНЗ

100

Ряснопільський Будинок культури

100

Ряснопільська амбулаторія

100

Культова споруда-церква с.Ряснопіль (12 апостолів)

100

Культова споруда-церква с.Ряснопіль (Петра-Павла)

100

Петрівська ЗОШ

100

Петрівський сільський клуб

100

Петрівський ДНЗ

100

Петрівський ФАП

100

Зеленопільський сільський клуб

100

Зеленопільський ФАП

100

Оснівський сільський клуб

100

Оснівська ЗОШ

100

Ряснопільська баня

100

 

 

 

 

 

 

 

Новокальчевський сільський голова ОТГ                                        Валентина ТИМЧУК

 


 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь