Новокальчевська громада
Одеська область, Березівський район

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Новокальчевської сільської ради ОТГ

Дата: 21.02.2023 10:05
Кількість переглядів: 83

 

 

У К Р А Ї Н А

НОВОКАЛЬЧЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГОМАДИ

БЕРЕЗІВСЬКИЙ РАЙОН  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ

 

 

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території

Новокальчевської сільської ради ОТГ

Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 266 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новокальчевська сільська рада ОТГ

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Новокальчевської сільської ради ОТГподаток на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Новокальчевської сільської ради ОТГзгідно з додатком.
 3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти напостійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів,економічного розвитку території Новокальчевської сільської ради ОТГ.
 5. Рішення Новокальчевської сільської ради ОТГ від 25.06.2021 року за № 186-VIIІ «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Новокальчевської сільської ради ОТГ » визнати таким, що втратило чинність.
 6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

Новокальчевський

сільський голова ОТГ                                                      Валентина ТИМЧУК

 

 

№ 432-VIIІ

30.06.2022 р.

с.Новокальчеве

 

 

 

Додаток

до рішення Новокальчевської сільської ради від 30.06.2022 р.  № 432-VIIІ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, на території Новокальчевської сільської ради ОТГ

 1. Загальні положення
  1. Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі у тексті - Положення), визначає правові засади справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та його елементи у відповідності до Податкового кодексу України.
  2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.
  3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.
  4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами - власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, контролюючими органами, а також суб‘єктами державної реєстрації прав на нерухоме майно та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.
 2. Платники податку
  1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об‘єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованої на території

Новокальчевської сільської ради ОТГ.

  1. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
 • якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
 • якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 • якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
 1. Об’єкти оподаткування
  1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
  2. Не є об’єктом оподаткування[1]:
 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
 • об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
 • будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
 • об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
 • будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

 1. База оподаткування
  1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
  2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
  3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
 2. Пільги із сплати податку
  1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а)   для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б)  для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в)  для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

  1. Установити, що Новокальчевська сільська рада ОТГвстановлює пільги з податку, що сплачується на території ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності

фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на території ради з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на території ради з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

  1. Пільги з податку, передбачені підпунктами 5.1. та 5.2. цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:
 • об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 5.1. цього пункту;
 • об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
  1. З урахуванням підпунктів 5.2. та 5.3. цього пункту встановити перелік пільг для фізичних та юридичних осіб згідно з додатком 1 до цього Положення.

Фізичним особам, визначеним у додатку 1 до цього Положення пільга надається за умови, що їх середньомісячний дохід (розмір пенсійних, соціальних та інших виплат) не перевищує 1,5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

 1. Ставки податку та податковий період
  1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Новокальчевська сільська рада ОТГ, встановлюються рішенням сільської радизалежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі 0.1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
  2. Встановити ставки для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються у розмірі 0.3 відсотки розміру мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року,за 1 кв.м.бази оподаткування.
 1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 1. Порядок обчислення суми податку та строки подання звітності

Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України у наступному порядку:

7.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно

до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

б)  за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

в)  за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

г)  сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи-платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього пункту, збільшується на 25 тис. гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 1. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 цього Положення та відповідні платіжні реквізити для зарахування податку, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 1. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
 • об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
 • розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
 • права на користування пільгою із сплати податку;
 • розміру ставки податку;
 • нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 1. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 2. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 1. Строки сплати податку
  1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
 • фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 • юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль відповідними органами
  1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, на території Новокальчевської сільської ради ОТГ ради здійснюють відповідні контролюючі органи.За порушення податкового та іншого законодавства України при сплаті податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, за неподання чи порушення порядку заповнення та термінів подання податкової декларації контролюючим органам, за недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

 

 

                 Секретар сільської ради                                              Світлана КОСЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Положенняпро порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Новокальчевської сільської

ради ОТГ № 432-VIIІ від 30.06.2022 р.

 

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на
2023 рік,

вводяться в дію з 01.01.2023

Адміністративно-територіальні одиниці та/або населені пункти, на які поширюється дія рішення сільської ради ОТГ

 

Код

області

Код

району

Код

КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

5121285601

с.Новокальчеве

 

 

5121285604

с.Семихатки

 

 

5121285605

с.Травневе

 

 

5121285606

с.Улянівка

 

 

5121281001

с.Виноградне

 

 

5121281003

с.Садове

 

 

5121283801

с.Ряснопіль

 

 

5121283806

с.Петрівка

 

 

5121283802

с.Зеленопілля

 

 

5121283805

с.Основа

 

 

5121283803

с.Іванівка

 

 

5121283807

с.Сухіне

 

з/п

Група платників, категорія/ класифікація будівель та споруд

Розмір пільги (у відсотках)

1

Особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у власності яких перебувають об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії)

100

2

Інваліди І-ої групи, у власності яких перебувають об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії)

100

3

Пенсіонери за віком, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцем та не є приватними підприємцями (пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії)

100

4

Новокальчевська сільська рада ОТГ,Семихатський ФАП,Новокальчевський ФАП,Улянівський ФАП,Травневський ФАП,Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» с.Виноградне,Ряснопільська амбулаторія,Петрівський ФАП,Новокальчевська ЗОШ І-ІІІ ст..,Виноградненська ЗОШ І-ІІІ ст..Семихатський НВК,Ряснопільська ЗОШ,Петрівська ЗОШ,Оснівська ЗОШ,Виноградненський ДНЗ,Новокальчевський ДНЗ,Травневський ДНЗ,Ряснопільський ДНЗ,Петрівський ДНЗ,сільські клуби:с.Виноградне,Трвневе,Семихатки,Улянівка,Новокальчевський будинок культури,Ряснопільський Будинок культури,Петрівський сільський клуб,Зеленопільський сільський клуб,Оснівський сільський клуб,Іванівський сільський клуб,бібліотеки:с.Виноградне,Новокальчеве,Травневе,

Улянівка,с.Ряснопіль,с.Пептрівка,с.Зеленопілля,с.Основа

100

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                       Світлана КОСЕНКО

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Положенняпро порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рішенням Новокальчевської сільської ради ОТГ № 432-VIIІ від 30.06.2022 р.

 

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на
2023 рік,
вводяться в дію з
01.01.2023

Адміністративно-територіальні одиниці та/або населені пункти, на які поширюється дія рішення ради:

Код

області

Код

району

Код

КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

5121285601

с.Новокальчеве

 

 

5121285604

с.Семихатки

 

 

5121285605

с.Травневе

 

 

5121285606

с.Улянівка

 

 

5121281001

с.Виноградне

 

 

5121281003

с.Садове

 

 

5121283801

с.Ряснопіль

 

 

5121283806

с.Петрівка

 

 

5121283802

с.Зеленопілля

 

 

5121283805

с.Основа

 

 

5121283803

с.Іванівка

 

 

5121283807

с.Сухіне

 

 

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку

(% розміру мінімальної заробітної плати) за 1 кв. м

Код

Назва

для

юридичних осіб

для

фізичних осіб

 

 

1

зона*

2

зона*

3

зона*

1

зона*

2

зона*

3

зона*

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Будівлі житлові

х

х

х

х

х

х

111

Будинки одноквартирні

х

х

х

х

х

х

1110

Будинки одноквартирні

х

х

х

х

х

х

 

Цей клас включає:

 • відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін.

Цей клас включає також:

 • спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці

Цей клас не включає:

 • нежитлові сільськогосподарські будинки (1271)

х

х

 

 

 

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1.0

х

х

1.0

х

х

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

х

х

х

х

х

х

1121

Будинки з двома квартирами

х

х

х

х

х

х

 

Цей клас включає:

 • відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами

Цей клас не включає:

 • спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (1110)

х

х

х

х

х

х

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1.0

х

х

1.0

х

х

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

х

х

х

х

х

х

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1.0

х

х

1.0

х

х

12

Будівлі нежитлові

х

х

х

х

х

х

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,3

х

х

0,3

х

х

123

Будівлі торговельні

х

х

х

х

х

х

1230

Будівлі торговельні

х

х

х

х

х

х

 

Цей клас включає:

х

х

х

х

х

х

                 

 

 

 

 

 • торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.

Цей клас включає також:

 • підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.)
 • приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
 • підприємства побутового обслуговування

Цей клас не включає:

 • невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
 • ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
 • лазні та пральні (1274)

 

 

 

 

 

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0.5

х

х

0.3

х

х

1230.9

Будівлі торговельні інші

1.0

х

х

0.5

х

х

125

Будівлі промислові та склади

х

х

х

х

х

х

1252

Резервуари, силоси та склади

х

х

х

х

х

х

 

Цей клас включає:

 • резервуари та ємності
 • резервуари для нафти та газу
 • силоси для зерна, цементу та інших сипких мас
 • холодильники та спеціальні склади

Цей клас включає також:

 • складські майданчики

Цей клас не включає:

 • сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)
 • водонапірні башти (2222)
 • нафтотермінали (2303)

х

х

х

х

х

х

1252.9

Склади та сховища інші

0.3

х

х

0.3

х

х

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

0.1

х

х

0.1

х

х

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності[2]

х

х

х

х

х

х

 

Цей клас включає:

 • церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін.

Цей клас включає також:

 • цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії

Цей клас не включає:

 • світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)
 • культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам'ятками історії та архітектури (1273)

х

х

х

х

х

х

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін.

0.1

х

х

0.1

х

х

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь